دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
c

c

از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مهارت هفت گانه ICDL

مهارت هفت گانه ICDL

از ۲۷ تیر ۱۳۹۷ تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷

برنامه نویسی فورترن

برنامه نویسی فورترن

از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷