تقویم پاییز ۹۷

تعداد بازدید:۵۹۸

مشخصه دوره

نام دوره آموزشی

     نام استاد

ایام برگزاری کلاس

مدت (ساعت)

تاریخ شروع  قطعی

شهریه دوره(تومان)

تاریخ امتحان

 وضعیت دوره

9730

   عکاسی پایه 

       محسن روغنی

شنبه - سه شنبه

14:00-16:00

             48

  اواسط مهرماه

450،000 

1397/10/06 

  ثبت نام

9731  عکاسی پایه  محسن روغنی

       شنبه - سه شنبه 

10:00-12:00

             48 اواسط مهرماه 450،000  1397/10/06  ثبت نام
97001 تصویر سازی کودکان  فاطیما قدیمی

یکشنبه - سه شنبه 

17:00-18:30

      32 10 مهر 1397 220،000  1397/09/30  ثبت نام

کلید واژه ها: تقویم

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۷