مطالب مرتبط با کلید واژه " گوگل ادز google ads چیست؟ "


گوگل ادز google ads چیست؟

تغییرنام گوگل ادوردز به گوگل ادز آیا می دانید گوگل ادز چیست؟ Google Ads همان بخش تبلیغات گوگل است که سال ها با نام گوگل ادورز شناخته می شد. بله! به تازگی گوگل تصمیم به تغییرنام یا رینیمینگ (renaming) گرفت و این کار ...